Czym jest program ZBIORY MBEST?2014-09-17  

Program „ZBIORY MBEST” jest aplikacją autorską firmy MBEST.

 

Aplikacja została napisana na potrzeby firm zajmujących się uprawami owoców, warzyw i grzybów gdzie niezbędna jest kontrola zbiorów oraz kontrola rozliczeń zbierających
pracowników.

Istnieje możliwość zorganizowania dwóch procesów (metod) zbiorów.

I - Proces pracy – PIECZARKARNIE - zalecany do hal umożliwiających stworzenie  stacjonarnego stanowiska czytnika:  

Administrator dzięki modułowi drukującemu stickery (naklejki z kodami kreskowymi) ma możliwość wygenerowania i wydrukowania kodów z uwzględnieniem parametrów (dla kogo, klasa, miejsce zbioru, waga).

Jednak system umożliwia generowanie kodów statycznych czyli z dopasowanymi na sztywno parametrami lub kodów z parametrami zmiennymi  definiowanymi za pomocą kart.

Wydrukowane kody otrzymuje osoba zbierająca i nakleja je podczas zbiorów na koszyki (skrzynki).

Następnie za pomocą czytnika kosze zostają sczytane do systemu gdzie automatycznie zostają wprowadzone na stan osoby zbierającej.


Program Zbiory Mbest posiada opcję podłączenia wagi, która będzie wprowadzała wartość zamiast definiowania z karty.

Jest to opcja dla upraw które wymagają by waga koszyka była wprowadzana co do grama.II - Proces pracy – POLA UPRAWNE, SADY - zalecany do upraw zbieranych na polach:

Wszystkie dane takie jak miejsce zbioru, klasa produktu i waga oraz osoba zbierająca jest
sczytywana na polu za pomocą kolektora danych (przenośne urządzenie czytające i pamiętające sczytane kody).

 

Po zakończeniu dziennych zbiorów dane z kolektorów przenoszone są do systemu.

 


 

Samo oprogramowanie składa się z dwóch programów:

 

1. Program główny ZBIORY – bazodanowa administracja systemem

2. Program Czytnik – aplikacja służąca wyłącznie do wprowadzania koszy, przyjść i wyjść pracowników.

 

 

Dzięki przemyślanym rozwiązaniom zastosowanym w programie praca i kontrola nad procesem zbiorów jest niezwykle łatwa.


Przykładowe opcje rozwiązań:


OPCJA 1  - KLASYCZNA W PIECZARKARNIACH I HALACH PRODUKCYJNYCH GDZIE MOŻNA WSZYSTKO POŁĄCZYĆ W SIECI

schemat1


OPCJA 2:  PODŁĄCZENIE NA POLACH LUB HALACH GDZIE TRZEBA ŁĄCZYĆ SIĘ ZA POMOCĄ INTERNETU

schemat2


OPCJA 3: NA POLACH GDZIE NIE MA MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ INTERNETOWYCH LUB NIE CHCEMY UŻYWAĆ DUŻEJ ILOŚCI SPRZĘTU

schemat3

KOMBINACJI I OPCJI JEST WIELE I MOŻEMY DOPASOWAĆ SYSTEM PRACY DO PAŃSTWA POTRZEB