Specjalna oferta na wdrożenie dla upraw sezonowych - borówka - truskawki - szparagi2018-03-07  
Program do rozliczeń pracowników do truskawek, borówki, szparagów i kontroli zbiorów


OFERTA DLA ZBIORÓW SEZONOWYCH: Plantacja truskawek, borówki, szparagi.


Specjalnie dla plantatorów których zbiory odbywają się sezonowo, przygotowaliśmy specjalna ofertę na oprogramowanie ZBIORY MBEST.
System  Zbiory Mbest zostało zmodernizowane i dopasowane do potrzeb upraw sezonowych takich jak zbiory truskawek, zbiory borówki, zbiory szparagów i wiele innych.

System Mbest Zbiory dla plantatorów można obecnie dopasować do potrzeb i warunków upraw.

Dopasowanie technologii oraz sprzętu jest niezwykle elastyczne i pozwala nam usprawnić Państwa zbiory oraz kontrolę rozliczeń pracowników przy zbiorach.

Opcja 1
np. plantacja truskawek:

Osoby zbierające otrzymują karty pracownika – identyfikator.
Osoba wprowadzająca dane do systemu wprowadza:

KTO ZBIERAŁ (może sczytać identyfikator pracownika lub wprowadzić jego numer ręcznie)
ILOŚĆ KOSZY - wprowadzanie ręczne można wpisywać dowolną ilość skrzynek za jednym razem.

Opcjonalnie można wprowadzać wartość wagi (przepisywana ręcznie z urządzeń wagowych) lub ustalana stała wartość wagowa kosza ustawiana w aplikacji. Np. w Aplikacji mamy do wyboru jakie zbieramy koszyki np.: 3kg ,2kg, 5kg itd.  i każdy przyjęty koszyk będzie miał stałą wartość np. 3kg.


Do systemu dane są wprowadzane automatycznie.

Wymagane urządzenia na polu to jedynie telefon z systemem Android lub specjalistyczne urządzenie (czytnik z systemem Android) które mają dostęp do internetu.

Zalety:
1. Nie trzeba posiadać specjalistycznych urządzeń.
2. Nie trzeba posiadać etykiet dla każdej skrzynki
3. Można wprowadzać grupowo ilość koszy za jednym razem
4. Dostęp do informacji o ilości zebranych zbiorów pracownika na miejscu zbiorów
5. Pełne statystyki i informacje automatycznie dostępne w biurze lub siedzibie firmyOpcja 2.
Dokładna identyfikacja skrzynek pracownika

Osoba zbierająca otrzymuje swoje etykiety – naklejki.
Na zebrany koszyk nakleja nakleję  która jest przypisana do pracownika.

Wprowadzanie do systemu może się odbywać zarówno na polu za pomocą telefon z systemem Android lub specjalistyczne urządzenie (czytnik z systemem Android) które mają dostęp do internetu lub w siedzibie firmy za pomocą stanowiska czytnik.

Dane jakie należy wprowadzić to : zeskanowanie kodu kreskowego naklejki naklejonej na skrzynce. Do tej opcji można również wprowadzać wagę skrzynki którą można ustalić na 3 różne sposoby:
1. wprowadzenie wagi ręcznie (pole w systemie zezwala samemu wprowadzać wartość wagową)
2. wprowadzenie wagi automatycznie pobranej ze specjalnej wagi podłączonej do systemu
(ta opcja nie jest dostępna z telefonem a jedynie ze specjalnym stanowiskiem sczytującym i zalecana gdy dane są wprowadzane w siedzibie firmy np.: sortownia czy tez przed chłodnią).
3. Przypisanie stałej wartości zdefiniowanej w systemie:
w systemie ustalamy że zbierać możemy wagi np.:  1kg, 3kg, 4kg itd. i gdy wprowadzamy dane ustalamy że dane koszyki są np.: 3kg i z taką wartością zostają zapisane.Zalety:
1. Pełna kontrola każdej skrzynki (identyfikacja czyja skrzynka – kiedy zbierana – gdzie zbierana – waga skrzynki jeśli przypisana)
2. Pilnowanie powtarzania skrzynki – system nie pozwoli przyjąć skrzynki więcej niż tylko raz.
3. Pełne statystyki i informacje automatycznie dostępne w biurze lub siedzibie firmy
4. Używając wag – mamy dostęp do dokładnych wag zbiorówJeśli byli by Państwo zainteresowani wdrożeniem lub uzyskaniem pomocy w dopasowaniu technologi zbiorów prosimy o kontakt. Szerokie spektrum możliwości naszego systemu MBEST ZBIORY pozwoli nam dopasować najlepszej technologii dla Państwa zbiorów.